Vinkkejä

Lapset toimivat itseohjautuvasti jos heille antaa mahdollisuuden ja aikaa. Esimerkiksi heidän toimintaansa tulee seurata, muttei välttämättä kannata heti huutaa perään: “Hei, minne olet menossa?” Yleensä lapsen toiminnalla on jokin kohde tai päämäärä ja sille pitää antaa mahdollisuus toteutua.

Motoristen perustaitojen harjoittaminen on lapsen työtä. Lapsi liikkuu, leikkii ja opettelee uusia asioita mielellään, mutta monesti me aikuiset olemme liikettä rajoittava tekijä.

Millä keinoilla voisimme mahdollistaa enemmän lasten luontaista liikettä? Eihän lapsi opi kiipeämään tai laskeutumaan korkealta jos hän ei yritä. Ja vaikka lapsi osaisikin, monesti kiellämme toiminnan sillä muut tekevät perästä.

Turvallisuustekijät:

  • pehmusteita kiipeilytelineille

  • aikuinen on läsnä kun lapsi yrittää uutta

  • aikuinen avustaa tarvittaessa

  • sallitaan haaverit

  • opastetaan lasta kohti turvallista toimintaa

Käytännön kokemuksia rajoitusten poistamisesta löytyy materiaalipankin “Toimintamallit”-osiosta, kohdasta “Sääntökeskustelut”.

Tämä on enemmän kokonaisuus päivässä ja sen järjestelyissä, kuin yksittäinen leikki tai toiminta. Ideana on, että lapsilla on ulkoilu ja sisäleikkimahdollisuus koko ajan. Lapsi saa valita mitä tekee, pukeutuu itse ja sen jälkeen lapsen itseohjautuvuus vie hänet mukanaan. Sotkuhan siinä helposti tulee, eritoten aluksi, mutta siitä lapset itse oppivat. Ulkona sekä sisällä tulee olla kaikki välineet saatavilla ja leikit mahdollisia, jotta lapsilla on mahdollisuus mennä leikin mukaan. Alkuun lasten itseohjautuvuus voi tarvita vähän kannustusta ja ulkona voi olla vaikka valmiiksi tehtynä juoksurataa tai toimintaa keppihevosilla, koska uusi toimintamalli voi aluksi myös tuntua lapsesta vaikealta aloittaa, mutta alun jälkeen lapset oppivat toimimaan itsenäisesti leikin suhteen. Tämänlainen erittäin vapaa toiminta mahdollistaa suuren määrän liikuntaa lapselle päivään, sekä kehittää lapsen itseohjautuvuutta huomattavasti. Suurimpana haasteena on henkilökunnan määrä, koska tarvitaan henkilökuntaa sisälle ja ulos. Silti tämä on ollut toteutettavissa.

Lasta voi osallistaa monella tapaa. Lähtien yksinkertaisista teoista, kuten ruokailun jälkeen lapsi vie itse astiansa pois, niin lasta voi osallistaa muihin arjen askareisiin, kuten talvella pihan hiekottamiseen, sekä antaa mahdollisuuden lapioida lunta leikkikäyttöön, jos sitä ei omalla pihalla ole. Pienet arjen teot vaikuttavat paljon.

Jokaisella lapsella on yksi toiveviikko kaudessa. Lapsi saa kertoa toiveitaan välineiden ja toiminnan suhteen. Vastuuviikolla lapset laittavat itse välineet esille ja jopa ohjaavat toisia lapsia, miten toimia.

Järjestäkää koko talon leikkipäivä. Lapset päättävät kaikki päivän leikit ja pelit. Aluksi henkilökunta voi olla auttamassa ja järjestämässä, mutta tavoitteena on lasten omatoimisuus. Tärkeää on, että aikuiset tekevät lasten mukana päivän pelit ja leikit, koska esimerkki vaikuttaa lapsiin.

Kun ryhmässä on eri ikäisiä lapsia, on haastavaa tarjota kaikille monipuolisesti haastavaa toimintaa. Yksi mahdollisuus on hyödyntää vanhempia lapsia apuohjaajina. Apuohjaaja voi kertoa tutun leikin säännöt, näyttää miten rata kuljetaan läpi tai auttaa ja opastaa pienempiä.