Materiaalipankki sisältää käytänteitä varhaiskasvatuksen arjen aktivoimiseksi. Materiaali on kerätty opinnäytetyönä kahden Haaga-Helian liikunnanohjaaja-opiskelijan toimesta Mikkelin kunnallisista päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista.

Haluamme kehittää materiaalipankkia mahdollisimman paljon teidän käyttöön soveltuvaksi. Tämän vuoksi palautteenne meille on tärkeää.

Palaute on myö osa opinnäytetyöprosessiamme ja keräämme palautetta syyskuun loppuun saakka.

Asioita, joita mielellään kuulisimme palautteesta:

- Antoivatko käytänteet teille mitään uutta arkeenne?

- Mitkä käytänteet nousivat mielenkiintoisimpina teille?

- Materiaalipankin helppokäyttöisyys?

- Vapaa sana, risut ja ruusut.

Palautteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen essi.kaipainen@gmail.com

Palautteesi on meille tärkeä, kiitos!