Vinkkejä

Onko lapsi passiivinen koska liikuntataidot ovat muita heikommat? Päiväkodin arkeen voi sisällyttää valintoja, joilla voidaan kehittää huomaamatta lasten motorisia taitoja.

Esimerkiksi

  • yläsängyssä nukkuminen - kiipeäminen ja alastulo päivittäin

  • apurina ruuan valmistelussa - mahdollistaa paljon suorituksia kerralla

  • mukana liikuntatuokion valmistelussa - mahdollisuus kokeilla ennen kuin muu ryhmä saapuu

Kun passiivinen lapsi innostuu leikkiin, kirjatkaa ylös leikin ohjeet. Lapselta kannattaa myös kysyä mikä leikissä oli kivaa.

Passiivisen tai liikkumistaidoistaan epävarman lapsen voi ottaa mukaan toiminnan valmisteluun. Näin hän tietää etukäteen mitä liikuntatuokiossa tapahtuu ja on mahdollisesti jo kokeillut tulevaa tehtävää. Olisiko hän niin rohkea, että näyttäisi muun ryhmän saavuttua mallisuorituksen tai kertoisi muulle ryhmälle ohjeet mitä tehdä?

Mukavat leikit ja keinot on hyvä olla kaikkien varhaiskasvattajien nähtävillä, jotta kaikissa ryhmissä voidaan kokeilla samoja keinoja passiivisten lasten aktivoimiseksi.