Vinkkejä

Päiväkodissa liikutaan ja lapset saavat olla fyysisesti aktiivisia, mutta miten voidaan taata että lapset liikkuvat riittävästi (3 tuntia) päivässä? Osan aktiivisuudesta on tapahduttava kotioloissa.

Kun lasta haetaan päivähoidosta, kertokaa aikuiselle muiden asioiden ohella mikä lapsen aktiivisuustaso on tänään ollut. Esimerkiksi olemme ulkoilleet tänään 2 tuntia mutta muutoin

Vanhempainillassa voi ottaa puheeksi lasten liikkumisen ja sen sallimisen. Vanhempia voi kannustaa siihen, etteivät lapset laittaisi hyviä vaatteita päiväkotiin, elleivät he halua niiden likaantuvan, koska lasten leikkiessä ulkona sotku on taattua. Sen lisäksi olisi hyvä käydä läpi mitä mieltä vanhemmat ovat lasten liikkumisen sallimisesta. Yleensä on helppo löytää yhteinen sävel siitä, kuinka lapsen pitää antaa rohkeasti kokeilla omaa liikkumistaan. Tämä voi madaltaa kynnystä päiväkodilta poistaa pihasääntöjä ja antaa lapsille enemmän vapautta liikkumiseen, koska tämä toteutetaan vanhempien kanssa yhteisymmärryksessä.

Oletteko kartoittaneet lasten vanhempien osaamista tai kiinnostuksen kohteita? Olisiko jollain kiinnostusta ja aikaa jakaa osaamista päiväkodissanne? Tanssia, jalkapalloa, leikkejä, käsitöitä..

Tähän pätee sama kuin liikunnallisissa juhlissa. Miksi vanhempainillan pitäisi noudattaa perinteistä kaavaa? Suunnittelemalla vanhempainillatkin toiminnallisiksi on helpompi saada perhe mukaan toiminnalliseen toimintakulttuuriin.

Päiväkoti voi lisätä perheiden aktiivisuutta varaamalla salivuoron päiväkodin/lähikoulun salista iltakäyttöön, johon perheet voivat mennä keskenään. Avaimen saa päiväkodilta lapsen haun yhteydessä ja se palautetaan

heti seuraavana päivänä.

Toiminta ei siis ole ohjattua eikä vaadi toimenpiteitä avaimen luovutusta ja vastaanottoa lukuunottamatta. Jos päiväkoti haluaa tietää ketkä salivuoroa käyttävät, vuorolle pääsyyn voidaan vaatia ilmoittautuminen. Esimerkiksi lista ulko-oven suussa, johon vanhemmat merkkaavat rastilla osallistumisen viikoittain.

Päiväkoti ei ole vastuussa vuorolla käyvistä lapsista tai vanhemmista. Vanhemmilla on myös vastuu ilmoittaa tilan tai välineiden väärinkäytöstä tai rikkoutumisesta.

Monesti vanhemmat eivät tiedä mitä tehdä lasten kanssa ja siksi yhteinen toiminta on vähäistä tai olematonta. Varhaiskasvattajanina voitte tukea perheitä monella tapaa. Esimerkiksi tulostamalla esitteitä päiväkodin pöydälle, josta saa ottaa esitteen haluamastaan aiheesta ilman että tuntee pistävää katsetta selässä tai järjestämällä hyvinvointiteemaisia toiminnallisia vanhempainiltoja.


Hyviä vinkkejä perheiden aktivoimiseksi ja tiedon lisäämikseksi löytyy neuvokasperhe.fi-sivustolta, josta löytyy tietoa arjen pyörittämisestä niin aikuisen kuin lapsenkin näkökulmasta. Tämän sivuston löydät osoitteesta www.neuvokasperhe.fi

Kevät- ja joulujuhlaa voi hyödyntää osana lasten ja koko heidän perheidensä liikuntaa. Perinteisen juhlan sijaan, siellä voi olla teeman mukaisesti valokuvasuunnitustusta vanhempien kanssa, seikkailupolkuja vanhempien kanssa tai vaikka vanhempien järjestämää liikuntatoimintaa. Lopulta liikunnallisen juhlan järjestäminen ei aiheuta sen enempää vaivaa kuin perinteisen järjestäminen, joten pienellä panoksella voi aktivoida koko perhettä. Sama pätee myös, sekä äitien- että isänpäivää. Tällöinkin on mahdollista järjestää samantyyppistä toimintaa. Jos ryhmä sattuu sisältämään esimerkiksi 6-vuotiaita lapsia, voi heidät mahdollisesti osallistaa mukaan päivän suunnitteluun. Tällöin he voivat yllättää vanhemmat omalla toiminnallisella päivällä