Vinkkejä

Muuttakaa päiväkodin tilat jättimäiseksi temppuradaksi. Keksikää erilaisia reittejä ja liikkumistapoja huoneisiin. Huoneissa voi olla erilaisia teemoja, esimerkiksi

 • kieriminen ja pyöriminen

 • hypyt, loikat ja hyppelyt

 • aistit

 • riekkuminen ja peuhaaminen

 • riippuminen ja roikkuminen

 • erilaiset välineet

 • rentoutuminen

 • muodot

 • värit

 • musiikkiliikunta

 • Teknologia (esim. Jitter Bug)

Temppurata voidaan toteuttaa kahdella eri tapaa:

 1. Temppurata suunnitellaan ja rakennetaan lasten toimesta. Aikuinen ohjaa ja avustaa tarvittaessa.

 2. Temppurata rakennetaan varhaiskasvattajien toimesta. Näin lapsille on aina yllätys mitä seuraavassa huoneessa tapahtuu. Tätä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi toiminnallisissa vanhempainilloissa

Kun pienet sisätilat aiheuttavat päänvaivaa, tässä siihen oiva ratkaisu. Jakakaa lapsia pienryhmiin. Pienryhmiä voi olla kaksi tai useampia, riippuen henkilökunnan määrästä. Yksi ryhmä voi esimerkiksi tehdä käsitöitä ja toinen harrastaa liikuntaa nukkaritilassa. Toisena päivänä vaihdetaan osia.

Liikunnan näkökulmasta tällä ratkaisulla nukkaritilassa on vähemmän lapsia kerrallaan, joten lapsilla on enemmän tilaa harrastaa vauhdikkaampaa liikuntaa.

Välineet: Kimblen pelilauta + 1 nappula jokaista väriä,

Toteutus: Pienen sisätilan keskelle asetetaan Kimblen pelilauta.  Lapset jaetaan neljään tiimiin ja jokaiselle jaetaan väri pelilaudalta. Pelinappulat asetetaan pelilautaa kiertävän reitin lähtöruutuihin. Lapset jaetaan neljälle eri tehtäväpisteelle, jotka voivat vaihdella tavoitteeksi asetetun teeman mukaan. Onnistuneesta suorituksesta saa käydä siirtämässä oman joukkueen pelimerkkiä. Peliä voidaan pelata kahdella tavalla: Helpommassa versiossa tehtäväpisteillä ollaan ennalta sovittu aika, esimerkiksi 5 minuuttia ja sitten vaihdetaan tehtäväpisteitä. Ei haittaa jos kaksi pelinappulaa päätyy samaan ruutuun. Haastavampi vaihtoehto on pelata “kisailuna”, jolloin yhdellä pisteellä ollaan niin kauan, kunnes joku joukkue saa toisen joukkueen kiinni päätymällä samaan ruutuun toisen nappulan kanssa ja huutaa K-I-M-B-L-E! Sitten vaihdetaan tehtäväpisteitä. Kuka saa eniten Kimblejä?

Esimerkkejä tehäväpisteistä:

Motoriset perustaidot:

 • pallon potkaiseminen merkkikartioon

 • pallon heittäminen koriin

 • hernepussin tarkkuusheitto hulavanteeseen

 • pallon kuljetus jaloin/pompotus/vierittäminen merkkikartion ympäri

 • pallo maaliin mailalla

 • 5 x-hyppyä

 • hyppynarun päällä käveleminen edestakaisin

Hienomotoriset taidot:

 • tikkujen (10kpl) horjuttaminen pois tasapainolaudalta ja kerääminen takaisin

 • tikkujen (10 kpl) ottaminen pois ja laittaminen takaisin tikku rasiaan yksi kerrallaan

 • pallojen (6kpl) siirtäminen korista toiseen (korien etäisyys 2 metriä)

 • pyykkipoikien (10 kpl) ripustaminen ja pois ottaminen narulta

 • leluautolla seinällä olevan autoradan (piirretty/tulostettu) seuraaminen’

 • mukipyramidin kokoaminen (alarivi 3 mukia, keskirivi 2 mukia, ylin rivi 1 muki)

Opetuksen integrointi:

 • matemaattiset laskutehtävät

 • etsi samanlaiset muodot

 • tunnista samanlaiset värit

 • etsi vastaavanlainen väline

 • ratkaise arvoitukset/aivopähkinät

HUOM:Tehtäväpisteet voivat olla mitä tahansa ja välineinä voi käyttää mitä tahansa. Yllämainitut tehtäväpisteet ovat vain esimerkkejä. Miettikää, miten voitte helpottaa tai vaikeuttaa tehtäviä juuri teidän ryhmällenne sopiviksi.

Välineet: Muistipelikortit, tötteröitä.

Toteutus: Muistipelikortit ovat huoneen keskellä, lapset tiimeissä tilan nurkissa. Sovitusta merkistä lapset lähtevät liikkeelle tavoitteenaan löytää mahdollisimman paljon pareja. Saa kääntää kaksi korttia kerrallaan. Peliä voidaan pelata monella eri tapaa ja eri vaikeusasteilla, esimerkiksi:

 1. Helppo: Kuvat ovat oikein päin. Näin parien löytäminen perustuu kuvien hahmottamiseen.

 2. Vaikea: Kuvat ovat väärin päin. Kaverit saavat neuvoa, missä ovat nähneet kuvan parin.

 3. Haastava: Kuvat ovat väärin päin. Edes kaverit eivät saa antaa vihjeitä.

Miten saada hiki pintaan pienessä sisätilassa?

 • Lisäämällä reitin pituutta erilaisilla tötterörajauksilla

 • Erilaisilla liikkumistavoilla

 • Yhdistämällä kuvan hakuun harjoitteita (kyykkyhyppy jokaisella tötteröllä, tötteröiden pujottelu,

Pieni sisätila voi tuoda haasteita lasten liikunnan mahdollistamiselle. Onneksi huoneiden lisäksi rakennuksessa on myös käytäviä. On helppoa ja vaivatonta hyödyntää niitä liikuntatiloina arjessa. Vaihtoehtona on, että lapsille antaa mahdollisuuden toteuttaa leikkejään myös käytävillä, koska lapsen mielikuvitus ei näe tilassa rajoitteita, vaan mahdollisuuksia. Sen lisäksi sinne voi järjestää itse toimintaa, kuten temppu- ja esteratoja ja keilausta. Lapsi lähtee helposti käytävällä vauhtiin, mutta se ei ole huono asia. Lapset oppivat itse huomioimaan ympäristönsä, kun sille antaa mahdollisuuden.