Vinkkejä

Päiväkodeissa ei yleensä jäädä sisälle sateisen ilman takia. Sadetta voi hyödyntää erilaisiin leikkeihin. Kun ulkona on märkää, kannustetaan lapsia hyppimään lätäköissä tai leikkimään vaikka hippaa, jossa kiinnijäämiseen jälkeen pitää käydä lätäköissä hyppimässä. Mitä tahansa, kunhan kannustaa lapsia ottamaan kaiken ilon irti myös sateesta. On tärkeää opettaa lapsille ettei sateinen ilma ole esteenä ulkoilulle ja liikkumiselle.

Säännöt luovat turvallisen, innostavan, tasavertaisen ja viihtyisän ympäristön niin lapsille kuin varhaiskasvattajillekin ja ne ylläpitävät järjestystä ja rauhaa. Sääntöjä on hyvä oppia noudattamaan pienestä pitäen.

Oletteko pohtineet, voiko sääntöjä ja rajoituksia olla liikaa? Vähentääkö säännöt lapsen itseohjautuvuutta? Miten turhat rajoitteet vaikuttavat lapsen käytökseen? Onko säännöt loppujen lopuksi luotu lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia ajatellen vai onko niitä luodessa ajateltu aikuisten hyvinvointia ja työjaksamista? Kysymys kuuluukin: Rajoitetaanko lasta liikaa?

Milloin päiväkotinne säännöt on viimeeksi päivitetty? Ottakaa tavaksi istua alas joka syksy ja keskustelkaa säännöistä.

 • Mistä säännöistä on ehdottomasti pidettävä kiinni?

 • Voidaanko joistain säännöistä joustaa?

 • Pitäisikö joitain sääntöjä kumota?

Monissa päiväkodeissa on karsittu sääntöjä, osassa jopa ulkosäännöt on poistettu kokonaan. Toimintaa seurataan läheltä ja siihen puututaan jos tarve vaatii. Myös varhaiskasvatuksen uudet fyysisen aktiivisuuden suositukset kannustavat sallimaan lasten haastaa omat taitonsa ja kokeilla omia rajojaan.

Päiväkodit, joissa sääntöjä on kumottu kertovat seuraavaa:

 • Pienemmät saattavat ottaa mallia isommista, mutta tajuavat kyllä pian etteivät pysty samaan ja lopettavat.

 • Meillä ei ole mitään pedagogista perustelua, miksei saisi kiivetä liukumäkeä ylöspäin. Täytyy vain opettaa lapset siten, että alas tulevalla on “etuajo-oikeus”.

 • Lapsen ei tarvitse jatkuvasti kysyä saako palloa potkia nurmella tai saako mennä vessaan.

 • Kyllä sääntöjen poistamisen yhteydessä ja sen jälkeen on sattunut haavereita. Yleensä sattuu niille, jotka ovat passiivisempia tai aikuiset ovat liian turvallisuushakuisia. Eiväthän he koskaan opi jos eivät yritä?

 • Varhaiskasvattajien tehtävä ei ole kokoontua ulkoilun ajaksi keskustelupiireihin vaan jakautua sinne missä apua tarvitaan. Näin vältytään monelta tapaturmalta.

 • Vanhempainillassa on keskusteltu säännöistä vanhempien kanssa. Myös vanhemmat ovat kannustaneet rohkeaan yrittämiseen ja myöntäneet että haavereita voi sattua.

Sääntöjen kumoamista on hyvä testata esimerkiksi ulkotemppuradan yhteydessä, jossa liukumäkeä kiivetäänkin ylöspäin tai keinu ylitetään seisomalla sen päälle. Kokeilkaa, havainnoikaa ja keskustelkaa. Nyt on aika päivittää säännöt.

Mikä urheilulaji lapsia kiinnostaa? Kartoittakaa lasten suosikkilajit ja kontaktoikaa paikallisia seuroja. Voisiko seurat käydä markkinoimassa omaa lajia ja seuraa päiväkodissanne? Seura voisi ohjata lajikokeilun päiväkodissa esimerkiksi joka syksy ja kevät. Näin myös seura hyötyy mahdollisista uusista harrastajista.

Ryhmärajojen rikkominen voi myös mahdollistaa uudet leikit lapsen arjessa. Tämän voi toteuttaa siten, että iltapäivisin lapset saisivat liikkua vapaasti ryhmästä toiseen. Tällöin lapsella on löydettävänä uusia leluja ja välineitä, sekä eri-ikäiset lapset saattavat leikkiä keskenään eri tavalla. Yleensä jos nuorempi lapsi yrittää liittyä vanhempien lapsien liian vaativaan leikkiin, niin hetken kokeiltuaan nuorikin lapsi oppii siinä rajansa mihin pystyy ja mihinkä ei.

Apurit lasten joukosta syövät ensimmäisenä, jonka jälkeen he siirtyvät rakentamaan motoriikkarataa ruokalasta nukkariin ja sängyille. Heitä tulisi kannustaa radan teossa itseohjautuvuuteen, eli aikuinen ei anna valmiita ohjeita kuinka rata tulisi rakentaa. Apurit rakentavat itse radan ja lapset siirtyvät nukkariin päiväunille rataa pitkin. Motoriikkarata on helppo tapa lisätä liikuntaa arkeen huomaamattomasti, sekä antaa vastuuta lapsille.

Toteutus:

 • Liikuttajat ryhmään kuuluu 1 aikuinen jokaisesta ryhmästä
  • Liikuttajat vastaavat päiväkodin hankinnoista, aktiivisuuden lisäämisestä sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta

  • sisällä välineet esillä ryhmissä. Eri välineet kiertävät ryhmissä 2 viikon välein

  • Joka syksy suunnittelupalaveri, jossa aiheina mm. sääntöjen muokkaaminen sekä pohditaan, rajoitetaanko lasta liikaa

  • Päiväkodissa on ulkoillessa joka päivä 3-5 liikuntapistettä

  • Joka perjantai on leluton aamupäivä. Ulkoilussa käytössä ainoastaan liikuntavälineet

  • Lapset pääsevät vaikuttamaan myös toimintaan: jokaisella lapsella on yksi toiveviikko kaudessa. Lapsi saa kertoa toiveitaan välineiden ja toiminnan suhteen. Vastuu viikolla lapset laittavat itse välineet esille (välineet kuvattu).

Varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suositukset kehottavat että liikuntavälineiden tulisi olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tässä muutama esimerkki, miten välineet voisi ottaa käyttöön myös sisätiloissa:

 1. Kuvakortit liikuntavälineistä

Kaikki talon liikuntavälineet on kuvattu, kuvat laminoitu ja ne ovat ryhmässä lapsen nähtävillä. Lapsi näyttää haluamansa liikuntavälineen kuvaa aikuiselle ja aikuinen myöntää lapselle luvan hakea kyseinen väline liikuntavälinevarastosta tai aikuinen itse hakee välineen lapselle.

 1. Liikuntavälinekori

Jokainen ryhmä saa liikuntavälinekorin, joka sisältää muutamia erilaisia välineitä. Välineillä on mahdollisuus leikkiä vapaasti. Eri liikuntavälineet kiertävät ryhmissä viikon tai kahden välein.

 1. Liikuntaleikkihuone

Monesti liikunta- ja liikuntavälineleikit ovat riehakkaampia ja häiritsevät rauhallisempaa leikkiä. Ratkaisu on liikuntaleikkihuone, jossa saa vapaasti liikkua ja käyttää erilaisia välineitä häiritsemättä toisia. Vauhdin ja äänen lisääntyessä on hyvä ohjata lapset ulkoiluun. Kun välineet on vapaassa käytössä niin sisällä kuin ulkonakin, lapsella on mahdollisuus jatkaa leikkiä vaikka tila vaihtuisi.

Jokainen ryhmä suunnittelee vuorollaan lyhyehkön liikuntatuokion saliin ja muut ryhmät toteuttavat myös suunnitellun tuokion. Tuokion kesto voi olla mitä tahansa, esim. 10-30 minuuttia ja ne voivat olla ripoteltuna koko lukuvuoden ajalle, riippuen ryhmien määrästä. Esimerkiksi yksi tuokio kerran kuussa tai kahden/kolmen kuukauden välein.

Antakaa lasten suunnitella tapahtumaa aikuisen johdolla. Oli kyseessä leikkejä tai rata, kirjatkaa ohjeet paperille ja rakentakaa toiminta yhdessä saliin. Kun kaikki on valmista ja suunnitteluryhmä on toteuttanut tuokion, muut ryhmät pääsevät myös vuorollaan liikkumaan. Jokainen ryhmä voi liikkua annettujen ohjeiden mukaan tai soveltaa toimintaa oman ryhmän ikähaitari huomioiden.

Toiminnan kehittäminen:

Kun menette liikkumaan toisen ryhmän tuokiolle, varioikaa tuntia varhaiskasvattajien toimesta. Mikä oli hyvää/mitä voisi tehdä toisin/mitä uusia ajatuksia ja virikkeitä heräsi? Kirjatkaa ideat tuokion ohjeisiin, jotta kaikki näkevät uudet ideat. Näin jaatte osaamista ja saatte uusia ideoita ja virikkeitä omien liikuntatuokioiden suunnitteluun!

Opetelkaa laululeikkejä ja käykää esiintymässä vanhainkodissa. Hyvää esiintymisharjoitusta lapsille ja paljon hyvää mieltä ja sisältöä vanhusten päivään!

Vastalahjaksi vanhukset voivat kertoa tarinoita tai loruja lapsille.

Päiväkodeissa kasvatetaan keväisin rairuohoa, mutta entä jos kasvatus vietäisiin niin sanotusti nextille levelille?

Kasvattakaa purkeissa erilaisia kasveja, kukkia ja yrttejä. Lapsista on mukavaa kylvää siemenet multaan ja seurata kasvin kasvuprosessia. Voiko kasvia hyötykäyttää jotenkin?

Kasvimaa toiminnan voi aloittaa sisätiloista, helppohoitoisista kasveista ja pienissä erissä. Toimintaa on helppo laajentaa istuttamalla taimet erikokoisiin istutuslaatikoihin, jotka voi myös olla itse tehtyjä!

Saksalan päiväkodissa pihamaalla on 40 kasvilajin kasvimaa, jossa kasvaa erilaisia yrttejä, kukkia, vihanneksia ja kasviksia. Lapset osallistuvat kasvimaan kylvöön, hoitoon sekä sadonkorjuuseen.

Liikuntamyönteinen ilmapiiri kannustaa ja rohkaisee lasta yrittämään erilaisia taitoja erilaisissa ympäristöissä.  Lasten liikkumista tukiessa on kolme vaihtoehtoa, miten varhaiskasvattaja voi toimia:

 1. rajoittaa toimintaa,

 2. tukea sitä olemalla läsnä

 3. kannustaa kokeilemaan vielä enemmän.

Mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta sinä olet?

Oman toiminnan pohtiminen on tärkeää, sillä aikuinen toimii lapselle esimerkkinä ja mallina. Pohdinnan voi käynnistää lukemalla “Toimintamallit”-osiosta vinkin “Sääntökeskustelut”.

Koulumaailmaan perehdyttäminen on hauskaa aloittaa koululiikunnan kautta. Ensin liikutaan koulun salissa omalla eskariryhmällä. Sali ja välineet tulevat tutuiksi.

Syyskaudella eskareiden varhaiskasvattajat suunnittelevat yhden yhteisen tuokion 1-luokan opettajan kanssa. Kevätkaudella yhteisiä tunteja voi olla enemmän.

Onko väliä tapahtuuko jokin asia juuri ajallaan tai vasta 5 yli? Totta, että aikataulun seuraaminen on myös opettavaista lapsille, koska elämässä heilletulee hetkiä vastaan kun heidän on mentävä kellon mukaan, kuten koulu. Silti päiväkodin arjessa joskus voisi miettiä, onko asia näin mustavalkoinen? Onko laitoksen koko niin suuri, että se horjuttaa koko päivän tasapainoa, vai olisiko sittenkin mahdollista antaa hieman vapautta lapsille päivän menoissa.

Aamulla kun lapset ovat saapumassa päiväkotiin, rakennetaan liikunnallinen este eteisen eteen. Se voi olla tuoli, jonka yli tai ali mennään tai tunneli jonka läpi mennään. Mikä vain aiheuttaa kevyen liikunnallisen suorituksen. Helppo keino aktivoida lasta jo heti aamusta, sekä tarvittaessa toimii tärppinä vanhemmille jos lapsi ei halua tänään päiväkotiin. Vanhemmat voivat houkutella lasta päiväkotiin sillä että mennään katsomaan mitä ne tällä kertaa on sinne aamusta esteeksi laittaneet.

Aamupiiriin on helppo integroida mukaan liikuntaa ja saada sillä lapsen päivä käytiin. Sen lisäksi, että aamupiirissä voi leikkiä musiikki ja kehonosa rytmileikkejä, niin sen lisäksi voi esimerkiksi toteuttaa aamuisen pienen temppuradan. Sen voi aluksi suunnitella henkilökunta, mutta lapsilähtöisesti olisi hyvä siirtää alun jälkeen vastuu siitä lapsille. Lapset ryhmä kerrallaan suunnittelisivat temppuradan, joka suoritetaan aamupiirin lopussa. Sitä voi pitää samana esimerkiksi viikon verran, jonka jälkeen seuraava vastuuryhmä voi toteuttaa omansa.

Ryhmätilaan piilotetaan esimerkiksi päivämääriä. Ensin keskustellaan monesko päivä tänään on. Lapset lähtevät liikkeelle etsimään numeroita ja koitetaan löytää oikea numero.